*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ ร่วมประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ครั้งที่ 235

ณ วันที่ 20/02/2566

สมาคมค้าทองคำ โดย รศ.ดร.จักษ์ อัศวานันท์ อุปนายกสมาคมค้าทองคำ ได้รับเกียรติร่วมกล่าวเปิดประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ครั้งที่ 235 ซึ่งสมาคมค้าทองคำเป็นเจ้าภาพร่วม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 หอการค้าไทย-จีน โดยมีคุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน เป็นประธานการประชุมฯ โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “สถานการณ์พลังงาน ปี 2566”
และในโอกาสนี้ ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ ได้นำเสนอดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ และ สถานการณ์ราคาทองคำในปัจจุบัน อีกด้วย