*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ดัชนีทองคำ ต.ค. - ไตรมาส 4/66 ปรับขึ้น ผู้ค้าแนะจับตานโยบาย FED และสถานการณ์ตะวันออกกลาง

ณ วันที่ 16/10/2566

ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน ตุลาคม 2566 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน กันยายน 2566 ที่ผ่านมา จากระดับ 57.69 จุด มาอยู่ที่ระดับ 58.89 เพิ่มขึ้น 1.20 จุด หรือคิดเป็น 2.07% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับขึ้นมานั้น มีสาเหตุมาจาก เงินบาทอ่อนค่าหนุนราคาทองในประเทศ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย และความกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอย

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำระยะสามเดือนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 จากระดับ 51.02 จุด มาอยู่ที่ระดับ 53.74 จุด เพิ่มขึ้น 2.72 จุด หรือคิดเป็น 5.34% โดยดัชนีฯ ที่ปรับเพิ่มขึ้นมานั้น มีสาเหตุมาจาก การอ่อนค่าของเงินบาท ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย และความกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอย

   

   

คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำในช่วงเดือน ตุลาคม 2566 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 309 ราย ในจำนวนนี้มี 133 ราย หรือเทียบเป็น 43% ซื้อทองคำ ส่วนจำนวน 122 ราย หรือเทียบเป็น 40% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำในเดือนนี้หรือไม่ และจำนวน 54 ราย หรือเทียบเป็น 17% ไม่ซื้อทองคำ

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และ ผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 13 ราย ในจำนวนนี้มี 6 ราย หรือเทียบเป็น 46% เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน ตุลาคม 2566 จะเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 4 ราย หรือเทียบเป็น 31% คาดว่าจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน กันยายน 2566 และจำนวน 3 ราย หรือเทียบเป็น 23% คาดว่าจะลดลง

   

สำหรับการคาดการณ์กรอบราคาทองคำในเดือน ตุลาคม 2566 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมอง ดังนี้ Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,799 – 1,971 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 31,900 – 33,600 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาท ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 35.91 – 37.35 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

   

   

การลงทุนทองคำในเดือน ตุลาคม 2566 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า ราคาทองคำยังคงมีความผันผวน โดยหากราคาทองคําสามารถทรงตัวรักษาระดับไว้ได้ ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีก และจะทําให้มีมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงต้องติดตามปัจจัยสำคัญต่าง ๆ เช่น ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และแนวโน้มการดําเนินนโยบายการเงินของ FED รวมถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางอีกด้วย

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือน ตุลาคม 2566 ฉบับเต็มได้ที่นี่