*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

>>64<< รายชื่อผู้ผลิตทองรูปพรรณ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สคบ. ปี 2555 - 2557

ณ วันที่ 08/04/2557

รายชื่อร้านผู้ผลิตทองรูปพรรณ 

ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความบริสุทธิ์ทองรูปพรรณจาก สคบ. ประจำปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

(ร้านทองขายส่ง และร้านทองเยาวราช)

ลำดับที่ ผู้ประกอบธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์
บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด ๒๙๕-๒๙๗ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๔ ๐๐๗๗
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง ๖๐๘ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๑ ๓๔๕๒
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่ ๔๗๘-๔๘๘ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๒ ๑๔๒๗
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทองโต๊ะกังเยาวราช ๓๕๖-๓๕๘-๓๖๐ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๓ ๕๘๘๔-๖
บจ.ห้างขายทองทองใบเยาวราช( 1988) ๓๗๔-๓๗๘ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๒ ๔๖๒๓
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง ๔๐๑-๔๐๗ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๕ ๐๒๐๒
บริษัท ห้างค้าทอง หลูชั้งฮวด (2498) จำกัด ๑๑๒-๑๑๔ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๒ ๕๕๘๒
บริษัท หลูชั่งเฮงเฮงฮวด จำกัด ๑๐๖-๑๐๘ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๑ ๕๖๒๘
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเล้งหงษ์ ๑๕๑ ถนนจักรวรรดิ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๒ ๙๗๔๕
๑๐ บจ.ห้างขายทองทองใบเยาวราช(สี่แยกวัดตึก) ๑๕๒-๑๕๔-๙๔ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๑ ๓๗๗๖
๑๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์ ๖๓-๖๓/๑ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  ๐ ๒๒๒๑ ๒๕๔๔
๑๒ บริษัท แต้จิบฮุย จำกัด ๑๐๒-๑๐๔ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๑ ๕๔๒๘
๑๓ บริษัท ซินคี่เชียงค้าส่ง จำกัด ๑๔๓ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  ๐ ๒๒๒๒๔๓๙๖
๑๔ บริษัท ห้างทองจิ้นไถ่เฮง จำกัด ๔๑๒-๔๑๔ ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๓ ๑๗๘๗
๑๕ บริษัท จูเจียบเซ้ง จำกัด ๑๐,๑๒,๑๔ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๑ ๗๕๒๑
๑๖ บริษัท แม่ทองสุก โกลด์สมิท จำกัด ๑๒๑/๗-๙ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๖๒๓ ๖๙๙๖
๑๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง คุณฮั้ว (หล่อ) ๑/๑๐-๑๒ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๔ ๘๐๖๕
๑๘ บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด ๘๕๕ ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๖๒๓ ๗๙๙๑
๑๙

บริษัท ห้างค้าทองหลูยู่ฮวด จำกัด

๕๐๔-๕๐๖ ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๖๒๓ ๗๖๔๔
๒๐ บริษัท ห้างขายทองเลี่ยงเซ่งเฮง จำกัด ๓๐๓ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๔ ๘๑๓๙
๒๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่งหงษ์ ๓๓๐ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๔ ๕๒๓๗
๒๒ บริษัท ที.พี.เฮช (๒๐๐๔)  จำกัด ๓๑๖ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๔ ๖๖๙๑
๒๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินชอง ๘๓ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๒ ๕๗๐๐
๒๔ บริษัท ค้าทองโซวเซ่งเฮง จำกัด ๔๕๖ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๒ ๙๒๔๙
๒๕ บริษัท ทอง 24 กะรัต จำกัด ๒๔๕-๒๔๗ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๕ ๙๔๕๗
๒๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่งหงษ์เยาวราช ( 2529 ) ๓๑๘-๓๒๘ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๔ ๕๓๔๕
๒๗

บริษัท สยามโกลด์แกลอรี่ จำกัด

๓๑๐ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๖๒๒ ๕๓๐๓
๒๘ บริษัท  ทองเล่งหงษ์กรุ๊ป  จำกัด ๔๗ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๑ ๕๑๑๑
๒๙

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างทองย่งใช้ฮวด

๔ ถนนเยาวราช แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  ๐ ๒๖๒๓ ๖๙๐๐
๓๐ บริษัท ห้างทองซินเจี้ยเชียง จำกัด ๑๒๑/๒-๓ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๖๒๓ ๙๗๘๗
๓๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองจิบฮุย ๒๐๓ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๕ ๖๕๑๑-๓
๓๒ บริษัท ไฟน์โกลด์ จำกัด ๑๐๗ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๔ ๙๘๑๒
๓๓ บริษัท ห้างทองลายกนก จำกัด ๑๑๕/๑๐-๑๓ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๒ ๕๑๔๕
๓๔ บริษัท ห้างทอง เจียบเซ่งเฮง จำกัด ๕๖ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๕ ๖๕๒๐
๓๕ บริษัท ประพันธ์ (กิมฮวด) จำกัด ๙๗ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  ๐ ๒๖๒๓ ๘๐๐๑-๒
๓๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองไท้เส็งเฮง ๑๑๓ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  ๐ ๒๒๒๒ ๙๔๙๙
๓๗ ห้างทองเพชรทองคำ ๒๔-๒๔/๑ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๕ ๔๙๑๕-๖
๓๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองพุดเซ้ง ๒๙๔ ถนนตีทอง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  ๐ ๒๒๒๕ ๙๗๕๐
๓๙ บริษัท วิทเฮงหลี 2003 จำกัด ๖๒ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๒
๔๐ ห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล ชั่งเซ้ง ๑๗๓ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๑ ๓๓๒๒
๔๑ บริษัท ห้างขายทองโง้วชั้งเซ้ง จำกัด ๑๕๖ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๖๒๒ ๙๕๗๒
๔๒ บริษัท ชมพู ( บ้วนหลี ) จำกัด ๕๔-๕๖ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๑ ๒๕๕๗
๔๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเอ็งฮงฮวด ๓๔-๓๖ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๒ ๒๘๖๒
๔๔ ห้างทองโอ้วไจ้เซ้ง ๒๕๔-๒๕๖ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๓ ๐๐๘๑
๔๕ ห้างทอง เจี้ยฮั้ว ๙๗ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๓ ๕๓๕๔
๔๖ ห้างทอง อั้งเซ่งเฮง ๔๐๐-๔๐๒ ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๖๒๒ ๖๓๓๐
๔๗ บริษัท เจริญช่างทอง จำกัด ๑๖๖-๑๖๘ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๕ ๕๐๙๕
๔๘

บริษัท  ทองเปียเซ้ง  จำกัด

๒๑๐ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๒ ๔๓๖๖
๔๙ บริษัท  ขายทองแต้จิ้งเส็ง พานิชย์  จำกัด ๔๙ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  ๐ ๒๒๒๑ ๗๙๗๒
๕๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองน่ำเชียง ๘๕-๘๗ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  ๐ ๒๒๒๑ ๑๒๐๒
๕๑ ห้างทองย่งฮะฮวดซุ่นกี่ ๒๑๓-๒๑๕ ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๑ ๐๓๓๕
๕๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างทองก้วยเซ่งเฮง ๖๕ ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  ๐ ๒๒๒๖ ๑๒๒๒
๕๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเคว่งหลี ๘๕-๘๗ ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๑๒
๕๔ ห้างทอง ลี้น่ำฮวด ๔๗ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  ๐ ๒๒๒๒ ๖๙๐๐
๕๕ คณะบุคคล ห้างทอง ทองไพโรจน์ ชัยภูมิ ๖๕๗ ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๖ ๑๘๘๕
๕๖ บริษัท ห้างขายทองนำเกียเฮง  จำกัด ๕๙ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๑ ๔๐๕๕
๕๗

ห้างทองไล่ฮี่เซ้ง

๓๔๐-๓๔๒ ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๒ ๕๓๑๕
๕๘

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด(มหาชน)

๓๓๓ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ๐ ๒๓๖๑ ๓๓๑๑
๕๙ ห้างทองตุ้นเฮงหลี ๙ ถนนสถานี ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๐ ๗๕๒๒ ๒๗๑๑
๖๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองทองสวย ๖๐๐/๒๔-๒๕ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๐ ๔๓๓๒ ๐๗๕๘-๙
๖๑ บริษัท  ไดนามิค  ดี-พลัส  จำกัด ๒๕-๒๕/๑ ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๐ ๔๓๒๗ ๐๙๗๖
๖๒ บริษัท โกลด์สยาม จำกัด ๒-๔ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๖๒๓ ๘๘๕๖-๙
๖๓ ห้างทองกิมฮง ๒๓๐-๒๓๒ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๓ ๕๕๘๓
๖๔ บริษัท ห้างทองหยงเตียน จำกัด ๗/๑ ถนนธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ๐ ๗๔๓๕ ๕๕๕๙-๖๐

หมายเหตุ : ร้านทองค้าปลีกทั่วประเทศ จะมารับสินค้าจากผู้ผลิตตามรายชื่อข้างต้นไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้น ผู้บริโภคจะมั่นใจได้ว่า ท่านได้ซื้อทองรูปพรรณ มาตรฐาน ตามที่ สคบ. กำหนด  โดยท่านสามารถสอบถามทางร้านทองได้ว่าทองที่จำหน่าย รับมาจากผู้ผลิตรายใด ตรงตามรายชื่อข้างต้นหรือไม่