*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ทองคำจะหมดโลกหรือ?! มาสำรวจเหมืองทองทั่วโลก ว่ายังขุดได้อีกกี่ตัน

ณ วันที่ 15/02/2567


สำรวจปริมาณการผลิตของเหมืองทองคำทั่วโลก!
            จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทองคำยังคงเป็นที่นิยมของทั้งประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจ และนักลงทุน เป็นสัญลักษณ์ของความงาม ความมั่งคั่ง เป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด และเป็นทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ เพราะความต้องการที่สูงขึ้นอย่างฉุดไม่อยู่ จึงไม่แปลกเลย ที่จะเกิดความกลัวว่าทองคำจะหมดโลกไป โดยข้อมูลจากปี 2022 ของสำนักสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกา พบว่าปริมาณการผลิตของเหมืองทองทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 3,100 ตัน

ทองคำจะหมดโลกจริงหรือ?!
            สำหรับคำถามที่ว่า “ทองคำจะหมดโลกหรือไม่? เหมืองทองยังขุดได้อีกกี่ตัน” นั้น คงต้องตอบว่า มีความเป็นไปได้ยาก เนื่องจากประการแรก สินแร่ทองคำไม่ได้อยู่ในสถานะขาดแคลนเหมือนน้ำมันปิโตรเลียม สถาบันอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐฯ ประเมินว่ายังคงมีทองคำอยู่ในผืนดินมากกว่า 52,000 ตันรอการขุดค้น นอกจากนี้ ทองคำประมาณ 170,000 ตัน ที่ประเมินกันว่ามีอยู่ในโลก ก็เป็นเพียงตัวเลขอย่างคร่าวๆ เท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ยังมีทองอีกจำนวนมากที่อยู่ในตลาดมืด ผ่านกระบวนการผลิตจากเหมืองเถื่อน ที่สำคัญที่สุด จีนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ของโลก ไม่เคยเปิดเผยปริมาณทองที่ขุดได้ในแต่ละปีอย่างชัดเจน หากนำทองในตลาดไม่เป็นทางการมารวมด้วย น่าจะมีทองคำในโลกนี้มากกว่า 2 ล้าน 5 แสนตัน เหตุผลประการสุดท้าย ที่สำคัญที่สุด คือทองคำเป็นวัตถุดิบที่มีค่า จนไม่เคยถูกทิ้งขว้าง และถูกนำกลับมารีไซเคิล หลอมรวมขึ้นรูปใหม่อยู่เสมอๆ นับตั้งแต่มีการทำเหมืองทองครั้งแรกเมื่อกว่า 6,000 ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน มีทองหายไปจากตลาดน้อยมาก และเป็นไปได้ว่าแหวนทอง หรือสร้อยทองของคุณ ก็อาจจะมีทองจากเหมืองยุคสมัยโรมันเจือปนอยู่ก็เป็นได้

ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าปริมาณการผลิตของเหมืองทองทั่วโลก อยู่ที่ประมาณ 3,100 ตัน เห็นได้ชัดว่า มากกว่าปี 2021 ถึง 10 ตัน (ปริมาณการผลิตของเหมืองทองทั่วโลกปี 2021 อยู่ที่ประมาณ 3,090 ตัน)  ทั้งนี้ ยังเป็นเพียงข้อมูลโดยประมาณ ที่สำคัญ ทองคำคือแร่ที่มีความทนทาน ไม่มีวันเสื่อมสภาพ สามารถนำมาหลอมขึ้นรูปใหม่ได้เรื่อยๆ โดยไม่ทำให้ค่าของทองคำเปลี่ยนไปอีกด้วย

แหล่งอ้างอิง

Voice TV :https://www.voicetv.co.th/read/66747#google_vignetteNS%20Energy%20:

TNN Online : https://youtu.be/haws3sfwwQo?si=vlWSt0gNmETa9oxF

picture :https://www.freepik.com