*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

Q&A ถามตอบปัญหาที่พบบ่อยในการเข้าใช้งานระบบ AMRAC

ณ วันที่ 17/04/2567

คำถามที่พบบ่อยในการเข้าใช้งานระบบ AMRAC (ระบบสารสนเทศของ ปปง.) สำหรับผู้ประกอบอาชีพฯ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้รวบรวมจากสมาชิกฯ และจัดทำคำถาม-คำตอบไว้ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “วิธีการเข้าใช้งานฯ เพื่อการประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม