*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

Operation Fish ปฏิบัติการขนย้ายทองคำ เพื่อปกป้องอนาคตของยุโรป !

ณ วันที่ 24/04/2567

เปิดปฏิบัติการ Operation Fish ซึ่งความจริงแล้ว เรื่องราวทั้งหมดไม่มีความเกี่ยวข้องกับปลาเลยแม้แต่ตัวเดียว เพราะ Operation Fish คือ ปฏิบัติการขนย้ายทองคำ และทรัพย์สินที่มีค่าทั้งหมดของอังกฤษ เดินทางข้ามมหาสมุทรไปยังเมืองแฮลิแฟกซ์ ประเทศแคนาดา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อใช้ชำระเงินค่าซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนเสบียงอาหารจากสหรัฐอเมริกา

 

ขบวนมาถึงที่ Bedford Basin, Halifax NS, 1 เมษายน 1943 (พิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งมหาสมุทรแอตแลนติก)

 

นายวินสตัน เชอร์ชิลล์ นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรในขณะนั้น วางแผนที่จะย้ายรัฐบาลอังกฤษข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ไปตั้งรัฐบาลใหม่ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดาแทน เพื่อที่จะสู้ในสงครามต่อไป 

 

โดยธนาคารแห่งอังกฤษ ก็ได้มีการเตรียมการเพื่อป้องกันสถานการณ์อันเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ก่อนแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2481 หลังจากที่ได้เห็นการขยายอำนาจอย่างต่อเนื่องของนาซีเยอรมัน ในข้อตกลงมิวนิก ด้วยการสร้าง “ธนาคารเงา” (Shadow Bank) ขึ้นที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา เป็นมาตรการเพิ่มทองคำสำรองไว้ที่ธนาคารเงาแห่งนี้มากขึ้น 

 

จนกระทั่งเชอร์ชิลล์ฯ สั่งการให้เร่งรัดการขนย้ายทองคำสำรองของอังกฤษไปแคนาดาทั้งหมด ด้วย “Operation Fish (ปฏิบัติการฟิช)” โดยคำว่าฟิชที่แปลว่าปลานั้นก็หมายถึงทองคำนั่นเอง

 

อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการ Operation Fish ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้โลกได้เห็นถึงความมีไหวพริบและความร่วมมือของมหาอำนาจพันธมิตร และธนาคารกลางของพวกเขาในช่วงสงคราม เป็นหนึ่งในปฏิบัติการเพื่อความมั่งคั่งครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์

 

HMS Emerald ใกล้อู่เรือ Chatham หลังจากปรับปรุงใหม่ ค. 2476-34. (ประวัติกองทัพเรือ.net)

 

นอกจากนี้ จากปฏิบัติการ Operation Fish ยังแสดงให้เห็นถึงมูลค่าของทองคำ ที่มีมาอย่างช้านาน แม้กระทั่งอังกฤษก็ยังใช้ทองคำเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อไว้ใช้ในสถานการณ์อันไม่แน่นอน อย่างเช่นในช่วงสงครามนั่นเอง

 

แหล่งข้อมูลและรูปภาพ

Bank of canada museum : https://www.bankofcanadamuseum.ca/2018/05/operation-fish/