work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 8 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:31 น. [+100] 25200 - 25400 --

ทำเนียบสมาชิก


สถานที่ตั้ง 500/3-4 หมู่ 13 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
หมายเลขโทรศัพท์023137315
หมายเลขโทรสาร023137315
ประเภทธุรกิจ
ค้าปลีก ทองรูปพรรณ
อีเมล์yaowarat@klongdan.com
เว็บไซต์ http://www.klongdan.com