*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:12 น. [-150] 20950 - 21050 --

ทำเนียบสมาชิก


สถานที่ตั้ง 47 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์022226900,022228248
หมายเลขโทรสาร022221224
ประเภทธุรกิจ
ค้าปลีก ทองรูปพรรณ
ค้าส่ง, ผู้ผลิต ทองรูปพรรณ
อีเมล์leenumhaud@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.leenamhuad.com