work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 8 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:31 น. [+100] 25200 - 25400 --

ทำเนียบสมาชิก


สถานที่ตั้ง 245/3 หมู่ที่ 17 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10170
หมายเลขโทรศัพท์028851603-4
หมายเลขโทรสาร028831858
ประเภทธุรกิจ
นำเข้า-ส่งออก ทองคำแท่ง
ค้าทองคำแท่ง
อีเมล์vichai_saengcharoentrakul@hotmail.com
เว็บไซต์